Chương trình đào tạo về Thuỷ trị liệu tại Thái Lan

Thủy trị liệu là quá trình sử dụng nước để điều trị bệnh và duy trì sức khỏe. Nhằm hiểu rõ hơn, Vinmec đã cử bác sĩ sang Thái Lan học hỏi về phương pháp này.