......
Nước mắt nhân tạo có trị được mỏi và đau không?

Nước mắt nhân tạo có trị được mỏi và đau không?

Cho em hỏi: “Nước mắt nhân tạo có trị được mỏi và đau không?” và “ngồi nhiều máy tính có dùng được nước mắt nhân tạo không?”.