......
Chương trình chăm sóc Thai sản 2020 - 12 tuần

Chương trình chăm sóc Thai sản 2020 - 12 tuần

Vinmec đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2020 tại Vinmec – bao gồm gói thai sản 12 tuần.
  • Chương trình chăm sóc Thai sản 2020 - 27 tuần

    Chương trình chăm sóc Thai sản 2020 - 27 tuần

    Vinmec đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2020 tại Vinmec – bao gồm gói thai sản 27 tuần.
  • Dịch vụ sàng lọc di truyền trước chuyển phôi

    Dịch vụ sàng lọc di truyền trước chuyển phôi

    Bất thường nhiễm sắc thể (NST) có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và tỷ lệ thuận với tuổi của người mẹ. Sàng lọc di truyền trước chuyển phôi (PGS) cho phép xác định tình trạng di truyền của phôi. PGS là công cụ quan trọng để lựa chọn phôi khỏe.